ПРОФИЛ НА
КОМПАНИЈАТА

Мултихем е компанија со средна големина,
формирана во 2002 година, лоцирана во Струмица, Р. Северна Македонија.
Уште на почетокот компанијата е целосно специјализирана за производство на течни детергенти за чистење како Приватни Марки (Private Label-Прајвет Лејбл) на клиенти повеќето базирани во поранешниот Југословенски регион.

Компанијата продолжува со проширување на францускиот, рускиот, германскиот, исландскиот пазар. Клиентите се ланци на супермаркети и дистрибутерски копании.

Мултихем е опремен со специјализиран производствен капацитет, со модерна опрема, лабораторија и складишен простор со капацитет за производство на различни производи и пакувања. Ефикасниот производствен капацитет комбиниран со значително ниски цени на локални ресурси и работна рака отколку во странските пазари, ни овозможува да продаваме по конкурентни цени.

Преку годините компанијата покажа раст во обем, продажба и стабилна финансиска позиција. Уште од првиот ден на оперирање, Мултихем цели кон производство на високо квалитетни производи и нуди високо квалитетни услуги на своите клиенти. Поради нашите квалитетни производи, флексибилност, веродостојност, чесност, почит кон околината, успеавме да ја добиеме довербата на повеќе значајни компании- клиенти.

Како еден од успесите на компанијата би го навеле и тоа дека Мултихем прерасна во инклузивна компанија-Заштитно друштво, која работи со лица со инвалидитет, рамноправни и еднакви со сите останати вработени, кои заедно придонесуваат во растот и
развојот на компанијата. Со тоа сакаме да придонесеме во подигањето на јавната свест за потребите на лицата со инвалидитет и намалување на сите бариери за лицата со инвалидност.

Компанијата применува систем на унапредување со квалитетот базиран на ISO стандардите. Мултихем е ISO 9001, ISO 14001, ISO 22241 сертифициран. Може да се пофалиме и со IFS-HPC имплементација.